Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, η εταιρία Δανδάλη ανανέωσε το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 22000 από τον φορέα πιστοποίησης DQS, εξασφαλίζοντάς σας καφέ ύψιστης ποιότητας!
Ύστερα από επιθεώρηση, κρίθηκε ότι η εταιρία πληροί επιτυχώς τις απαραίτητες προδιαγραφές Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, από την εισαγωγή έως τη διανομή, διατηρώντας σας πάντα ικανοποιημένους και διαφυλάσσοντας την εμπιστοσύνη σας!

Καφές Δανδάλη – ISO 22000

Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, η εταιρία Δανδάλη ανανέωσε το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 22000 από τον φορέα πιστοποίησης DQS, εξασφαλίζοντάς σας καφέ ύψιστης ποιότητας! Ύστερα από επιθεώρηση, κρίθηκε ότι η εταιρία πληροί επιτυχώς τις απαραίτητες προδιαγραφές Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, από την εισαγωγή έως τη διανομή, διατηρώντας σας πάντα ικανοποιημένους και διαφυλάσσοντας την εμπιστοσύνη σας!

Δημοσιεύτηκε από Καφές Δανδάλη στις Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019