Ο καφές ΔΑΝΔΑΛΗ και η JDE συνείσφεραν με ζεστά ροφήματα στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έλαβε χώρα στο Κολυμπάρι Χανίων από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου 2016.